Om Hassel Consulting

Verksamhets-utveckling

Produkt-utveckling

Fastighets-utveckling

IT-Service

 

  www.hasselconsulting.se                 Röstånga, Svalöv Mitt i Skåne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 Hassel Consulting, Allarp 857, 260 24 RÖSTÅNGA

Utveckling av Plåtprodukter med fokus på tillverkningskostnad, funktion och kvalitet

Med erfarenheter från framtagning och tillverkning av  fler än 50.000 lågvolyms plåtprodukter, inom alla förekommande branscher, kan Hassel Consulting med en helhetssyn på konstruktion och tillverkningsmetod erbjuda produktutveckling och design som resulterar i maximal kvalitets-, miljö- och kostnadsprestanda. Jag kan bistå med hela kedjan från idé via  konstruktion, utveckling och prototyp fram till färdiga produk-tionsritningar. En viktig del  i utvecklingen är att identifiera och presentera kraven från alla intressenter på ett tydligt sätt, i de färdiga underlagen, och därigenom undvika framtida kvalitetsproblem. Jag kan också erbjuda pro-duktoptimering där jag analyserar era befintliga konstruktioner och lämnar förslag på åtgärder för förbättrad kvalitet och funktion samt för minskad produktionskostnad.

Kontakta mig direkt; via e-post nils@hasselconsulting.se eller på telefon 073-949 77 15